NRF

Národní rozvojový fond

Finanční instituce zřízená podle českého a evropského práva, regulovaná ČNB, fungující na základě principu návratnosti investovaných prostředků, shromažďovaných od soukromých investorů. Jeho cílem je podpořit rozvoj infrastruktury ČR.

NRF UB

Poslání a vize

Co je posláním Národního rozvojového fondu a jaká je jeho vize?

 • 1

  Zajišťuje soukromé finanční prostředky pro další rozvoj České republiky za využití kapitálu odpovědných investorů (včetně komponentu Corporate Social Responsibility) na principu návratnosti investovaných prostředků.

 • 2

  Investuje do připravených projektů splňujících standardy a podmínky pro získání investice z Fondu.

 • 3

  Investuje tam, kde může vytvořit přidanou hodnotu, kde jeho zapojení pomůže zvýšit pozitivní socioekonomický dopad na Českou republiku.

 • 4

  Fond je koncipován jako dlouhodobý a proticyklický fond založený na udržitelném finančním modelu.

 • 5

  Využívá principy komerčního investičního fondu.

 • 6

  Sleduje cíle etického investování a investování v souladu s principy udržitelnosti a veřejné solidarity.

 • 7

  Snaží se o maximalizaci výnosů z investic na straně soukromých investorů; bude však zároveň reflektovat prvek veřejné prospěšnosti investice.

 • 8

  Dosahuje mírného dlouhodobého zisku na úrovni SICAV (pro zakladatele).

 • 9

  Cílem NRF je realizovat investice z prostředků od svých investorů a zprostředkovat tak financování veřejně prospěšných projektů v několikanásobně větším celkovém rozsahu do 6 let.

 • 10

  Řídí rizika spojená s jeho specifickou strategií tak, aby byly naplněny cíle zakladatele a zároveň nejlepší zájmy investorů.

Kdo jsme?

Jsme součástí skupiny NRB

Národní rozvojový fond SICAV je akciovou společností s proměnným základním kapitálem, kde 100 % zakladatelských akcií vlastní Národní rozvojová banka, a.s. Jejím hlavním cílem je prostřednictvím podfondů, do kterých investují soukromí investoři, poskytovat rizikovější vrstvy financování projektů, zejména v oblasti infrastruktury. Národní rozvojový fond financuje část projektových nákladů a především díky podřízenému charakteru jeho finanční účasti umožní z pohledu ostatních věřitelů redukovat finanční rizika a bude tak schopen mobilizovat další soukromé zdroje. Národní rozvojový fond v listopadu 2020 získal licenci České národní banky a vznikl k 1. únoru 2021.

shutterstock_603327440

Výhody financování prostřednictvím fondu

Národní rozvojový fond nabízí nové nástroje financování veřejných projektů a otevírá další možnosti pro dlouhodobé investory

 • Mezaninové financování

  Nové nástroje financování (mezanin), které bankovní instituce v ČR běžně neposkytují.

 • Blízkost k vlastnímu kapitálu

  Prostředky do financování projektů blízké vlastnímu/akciovému kapitálu.

 • Snížení nákladů financování

  V rámci přechodu od dotací k návratným finančním nástrojům přináší snížení celkových nákladů financování.

 • České koruny

  NRF poskytuje mezaninové financování v CZK namísto EUR nebo USD obvykle nabízených mezinárodními mezaninovými fondy.

 • CSR

  NRF přináší prvek veřejné prospěšnosti.

 • Nové možnosti investování

  Nové možnosti pro investování na českém trhu do dlouhodobých aktiv pro penzijní fondy a pojišťovny.

 • Diverzifikace aktiv

  Diverzifikace aktiv investorů a rozvoj lokálního kapitálového trh

Proč využít prostředky NRF?

NRF slouží jako katalyzátor pro veřejné projekty

 • Soukromé zdroje

  Zapojení soukromých investorů do veřejně prospěšných projektů díky účelovosti.

 • Šetří zdroje

  Šetří vlastní zdroje soukromých investorů a veřejné prostředky.

 • Více projektů

  „Ušetřené“ vlastní zdroje poté umožnují realizaci více projektů.

 • Diverzifikuje zdroje

  Zvětšuje prostor pro další bankovní financování.

 • Zlevňuje financování

  V rámci přechodu od dotací k návratným finančním nástrojům umožňuje zlevnit celkové financování.

 • Více možností financování

  Celkově přináší násobně větší prostor pro financování veřejných projektů.

Novinky

Co je u nás nového?

Přehled informací o dění v Národním rozvojovém fondu a financování infrastruktury skupinou NRB

shutterstock_685407757